Kościół

Czy jedzenie ciała i krwi Jezusa daje życie wieczne? Posłuchaj do końca i ze zrozumieniem albo wcale

[566]
wrzesień 2023

    Nie komentuj póki nie obejrzysz filmu do końca. Jest nadzieja, że zrozumiesz – jeśli szczerze będziesz tego pragnął. Wyłącz to co mówią inni, ludzie, kościoły itp. i posłuchaj tylko Jezusa – przecież Jezus nie kłamał.
…Chyba że pozwalasz innym myśleć za ciebie? – Ale wtedy możesz stracić to co najcenniejsze: życie wieczne.
Oglądaj cały film…

Jezus zna nasze potrzeby i dba o nie: cudowne rozmnożenie chleba i nakarmienie tysięcy głodnych…

[555]
sierpień 2023

    Ludzie, którym wydaje się że dając – dają ze swojej prywatnej własności – są w błędzie. Nie mamy prywatnej własności bo wszystko co posiadamy pochodzi z góry: od Boga.
A więc rozdawać możemy tylko to co pochodzi z zasobów Boga i jest Jego własnością, a my dostaliśmy to tylko do tymczasowego dysponowania. Mało kto to rozumie. Nawet chrześcijanie nie potrafią tego uznać. Większość woli uważać się za właścicieli tego świata i „szarogęsi” się na cudzej (Bożej) własności, zapominając że są tu tylko gośćmi, i to na krótki czas!
Przypomni im się w Niebie; ale tam będzie za późno na odłożenie sobie skarbu. Chyba, że wolisz mieć te skarby tylko na tej ziemi…
Oglądaj cały film…

Szokująca prawda! – Jezus jest Jehową (Jahwe – JHWH) BOGIEM – zagwozdka dla Świadków Jehowy i dowody

[542]
lipiec 2023

    „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” (Ewang. św. Jana 5; 22, 23)
– Szokująca Prawda; dla Świadków Jehowy szokująca.
Drogi Widzu – jeśli wiara, Ewangelia, wartości chrześcijańskie są ważne dla Ciebie – podziel się tym filmem z innymi i podaj go dalej. Nie jest to sprzeczne z nakazem Jezusa abyśmy głosili Dobrą Nowinę tak jak potrafimy…

UWAGA: REKLAMY NA FILMIE ZOSTAŁY WYŁĄCZONE ABY NIE STWARZAĆ ŻADNYCH PRZESZKÓD EWANGELII.

Oglądaj cały film…

Ten niewdzięcznik nawet nie poprosił ani podziękował – to dlaczego Jezus nie mógłby uzdrowić ciebie?

[541]
czerwiec 2023

    A potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.  W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków.  Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody.  Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.  Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę.  Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: «Czy chcesz stać się zdrowym?»  Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną».  Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże i chodź!»  Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził.
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża».  On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź».  Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: «Weź i chodź?»  Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło».  Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.  I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat
Oglądaj cały film …

Czy jest możliwe uzdrowienie na odległość?

[539]
czerwiec 2023

    – Jezus jako ostatnia deska ratunku.
– Tym razem o urzędniku królewskim (Heroda Antypasa?) – To nie była grupa ludzi najbardziej przychylnych Jezusowi. Raczej przeciwnie; grupa trzymająca władzę polityczną i wyzyskująca ludzi. – Jezus miałby pełne prawo do tego aby czuć niechęć do takich ludzi. Pamiętamy jaką rzeź urządził Herod-senior w Betlejemie 30 lat wcześniej…
– Dlaczego Jezus zamiast standardowo zareagować i zabrać się za uzdrawianie powiedział mu: „…nie UWIERZYCIE jeśli znaków nie zobaczycie” – jakby uzdrowienie było tu na dalszym planie a WIARA na pierwszym. – Bo wiara jest dla Jezusa najważniejsza: On wie że człowiek może być zdrowy i szczęśliwy, bogaty i młody – ale wejść do piekła…
Jezus może uzdrowić i duszę – wieczną, i ciało – znikome. Dla nas najważniejsze wydaje się ciało…
Oglądaj cały film …

Żaden prorok nie jest mile widziany i szanowany w swojej ojczyźnie, kościele, zborze, wspólnocie…

[538]
maj 2023

    Jezus powiedział w swoim rodzinnym Nazarecie: „Żaden [Boży] prorok nie jest mile widziany i szanowany w swojej własnej ojczyźnie”.
– Czy można więc powiedzieć; że jeśli lubią Cię i szanują we własnej ojczyźnie, kościele, zborze, wspólnocie – to prawdopodobnie NIE jesteś BOŻYM prorokiem?
…Choć może i jesteś jakimś prorokiem, ale nie Bożym?
Słowa Jezusa chyba nie pozostawiają złudzeń. Bo skoro samego Jezusa-Proroka nie przyjęto we własnej ojczyźnie – to z Tobą ma być lepiej? Jesteś od Niego lepszy? Zasługujesz na większy szacunek, posłuch?
Oglądaj cały film …

Ewangelista zasiewa ziarno, a plony zbiera…kto inny. – Czy to w porządku?

[533]
maj 2023

    Jezus powiedział: „Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.” – Tak być powinno w Bożym Kościele; „siewca cieszy się ze żniwiarzem” – ale czy tak jest?
Czy ewangeliści wytrwale zasiewający Słowo Boże cieszą się szacunkiem na jaki zasługują w kościele? A może raczej „nie są mile widziani we własnej ojczyźnie” – jak i prorocy?
Jednak Bóg nagrodzi ich sprawiedliwie nawet jeśli na tej ziemi „murzyn zrobił swoje i już nie jest potrzebny…”

Zarabianie na reklamach wyświetlanych przed, po, lub w trakcie filmu zostało dla tej serii WYŁĄCZONE.
Oglądaj cały film …

Ratuj się przed potępieniem i NAWRÓĆ SIĘ! – Jak narodzić się na nowo?

[530]
maj 2023

    Ewangelia, łaska, zbawienie nie jest dla pięknych, zdrowych i bogatych – większość z nich (poza nielicznymi) nie skorzysta z „prawa łaski”. Bo i po co jakiś Jezus bogatemu i zdrowemu, skoro bogaty dobrze sobie radzi i zdrowie mu dopisuje? Zadufanie w sobie i poczucie wyższości ludzi sukcesu są największą przeszkodą w uznaniu swojej małości i grzeszności.
No bo jak ten wielki może pomyśleć, że jest mały? A pokora i pokuta jest wstępem do skorzystania z Bożej łaskawości.
Samarytanka miała to – i skorzystała.
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przeszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” (Ew. Mk. 2; 17)
Oglądaj cały film …

Kto ma rację? Katolicy czy Protestanci (Ewangeliczni, Baptyści, Zieloni…)? …A może Prawosławni?

[528]
kwiecień 2023

    …W naszej historii nowożytnej miał miejsce podobny rozłam – zw. Wielką Schizmą w 1054r. I powody też były polityczne, ekonomiczne, kulturowe i ambicjonalne. Zachód ze stolicą w Rzymie chciał rządzić autorytarnie chrześcijaństwem, a wschód dawał więcej autonomii kościołom i wschodnim patriarchatom. W końcu papież rzymski wysłał swoich legatów – ambasadorów do Konstantynopola aby zrobili tam „porządki”.
Nie zostali oni miło przyjęci w Konstantynopolu więc obrażeni wrócili do Papieża, który przeklął patriarchę wschodu a tamten w odpowiedzi przeklął papieża i tak się zaczęła ta kłótnia bez końca (…jak to zwykle w piaskownicy). A poszło o władzę, pieniądze i szacunek.
Rozłam, uprzedzenia i niechęć trwają do dziś i już dawno przeszły z papieży na zwykłych ludzi, którzy nie są w niczym lepsi od swych liderów i popierają ich bezkrytycznie (tak samo jak np. ruscy popierają swojego lidera).
– Kto ostatecznie ma rację? Katolicy czy Protestanci? A może Prawosławni?
Oglądaj cały film …

Samarytanka nie wiedziała, że tym razem…

[526]
kwiecień 2023

    Spotkanie Jezusa z Samarytanką ma trzy poziomy:
– spotkanie mężczyzny z kobietą,
– spotkanie dwóch konkurujących religii,
– spotkanie Boga z człowiekiem.
Dziś ten pierwszy aspekt czwartego rozdziału Ewangelii św. Jana; znękana i obolała kobieta szukająca prawdziwej miłości spotyka Jezusa… Co z tego wyniknie?
Gdybyś chciał/a porozmawiać – napisz na pocztę: redakcja@telewizjatychy.pl
Oglądaj cały film …

Jezus chrzcił DUCHEM ŚWIĘTYM – bo był święty. Ludzie chrzczą WODĄ – bo są… Putin był ochrzczony…

[523]
marzec 2023

    „A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan – chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie – opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.”
Chrzest wodą niczego nie zmienia. Chrzest w Duchu Świętym zmienia wszystko. – Jan Chrzciciel powiedział; „Ja chrzczę wodą, ale to tylko zapowiedź tego prawdziwego chrztu, którego udzieli wam Ten którego ja tylko zapowiadam…” (parafraza).
Hitler był ochrzczony w wodzie. Stalin był ochrzczony w wodzie. Putin był ochrzczony w wodzie. Ich żołnierze też byli ochrzczeni w wodzie (choć nie wszyscy).
Dlaczego to nie dociera do ludzi że Jezus nie chrzcił w wodzie tylko w ŚWIĘTYM DUCHU BOŻYM -?
„…Sam Jezus nie chrzcił [wodą]…” (Ewang. św. Jana 4:1-3)
Oglądaj cały film …

Są „wierzący” i wierzący. Zbawienie jest tylko dla wierzących, a dla reszty…

[522]
marzec 2023

    Gniew Boży jest jak najbardziej sprawiedliwy. Bóg gniewa się na pedofilię, Bóg gniewa się na zabójstwo nastolatka, Bóg gniewa się na wojnę, na aferzystów i złodziei…
Bóg gniewa się na wszelkie zło; a Ty nie jesteś jedynym sprawiedliwym i sam grzeszysz. Mniej co prawda niż Putin – bo Twoje możliwości też są mniejsze. Człowiek zamknięty w więzieniu nie przestaje być zły – tylko ma mniejsze możliwości czynienia zła. Zło jest wewnętrznym stanem naszego egocentrycznego serca, a nie tylko wynikiem zewnętrznego działania.
Do piekła nie zostanie wrzucone samo tylko zło i grzech – ale grzesznik.
– Jest to sprawiedliwe. Gdyby ktoś zgwałcił lub zabił Twoje dziecko – domagałbyś się sprawiedliwej kary dla zbrodniarza.
Ale Bóg jest też miłosierny – i daje każdemu szansę na uniknięcie piekła. I ta szansa trwa nieraz 80 lat. Jeśli ktoś odrzuca tę szansę 30 tysięcy razy (liczba dni ludzkiego życia) – to doprawdy zasługuje na piekło i będzie też wiecznie żałował swojej głupoty.
„Musicie narodzić się na nowo” – powiedział Jezus, który nie pragnie niczyjej zguby i to On jest tą jedyną szansą.
„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” (Ew. św. Jana 3; 36)
Oglądaj cały film …

Ksiądz J.P. próbował EKSKOMUNIKOWAĆ mnie z kościoła, ale dałem mu odpór – było gorąco. Zapis rozmowy

[520]
marzec 2023

    Pod jednym z poprzednich moich filmów na temat Nowego Narodzenia odezwał się człowiek o inicjałach J.P. pisząc; iż to chrzest jest tym „nowym narodzeniem” wedle Katechizmu Kościoła Katolickiego (przytoczył art. 1279).
Nie zgodziłem się z nim. Wytoczył więc przeciw mnie najcięższe działa – o ekskomunice tych, którzy nie zgadzają się z nauczaniem kościoła katolickiego.
Odpisałem mu; że w takim razie powinien on ekskomunikować co najmniej 66% katolików ponieważ nie zgadzają się z nauczaniem kościoła co do stosowania prezerwatyw jako środka regulacji poczęć (dane naukowe).
…I zaczęło się dziać… Dalszy przebieg rozmowy poznacie na filmie.
Niestety z jego kanału nie wynikało jasno kim jest, a jego tożsamość była trudna do ustalenia – choć sposób dyskusji, a zwłaszcza jego fachowa wiedza na temat zawartości Katechizmu wskazuje, że mógł to być to duchowny katolicki. Nie zaprzeczył, kiedy w jednym z postów użyłem zwrotu wskazującego na taką możliwość.
Ogólnie ukrywanie tożsamości nie świadczy zbyt dobrze o rozmówcy, lecz jestem do tego przyzwyczajony również w rozmowach internetowych z innymi religiantami – np. ze Świadkami Strażnicy. Ludzie który mają coś do ukrycia lub nie chcą brać odpowiedzialności za swoje słowa lub nauczanie wolą pozostawać anonimowi.
– Jakże to odległa postawa od tej którą mieli pierwsi uczniowie Jezusa. Ale też – o ileż byli oni skuteczniejsi w nauczaniu i ewangelizacji! Trudno bowiem uznać za w pełni wiarygodnego kogoś kto zasłania twarz.
Oglądaj cały film …

Jesteś w kościele czy sam jesteś kościołem? (CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM #7; Ewangelia Jana 2; 17-22)

[519]
luty 2023

    „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.”
I tak się stało – Jezus odbudował świątynię – zmartwychwstał. A świątynia Jerozolimska rzeczywiście została zburzona w 70 r.n.e. przez wojska rzymskie.
Ludzie zaś pobudowali sobie nowe świątynie zapominając że świątynią Ducha Świętego jest człowiek w którym pragnie zamieszkać Bóg – bo Bóg nie mieszka w budynkach ludzką ręką zbudowanych, ale właśnie w ludzkich sercach.
Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze jedna kwestia: dlaczego Jezus nie próbował udobruchać Żydów których pogonił ze świątyni , powywracał stoły z pieniędzmi a zamiast tego dolał jeszcze oliwy do ognia i zachował się konfrontacyjnie w stosunku do najświętszego miejsca judaizmu?
Odpowiedź próbujemy znaleźć na filmie.

Konto do wpłat na wsparcie kanału Telewizja Tychy („Zawsze po stronie Prawdy”)
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
(z adnotacją: „WSPARCIE DLA TELEWIZJA TYCHY”)
Dziękujemy – wraz z Błogosławieniem Donatorów
Oglądaj cały film …

Jak faryzeusze trollowali Jana Chrzciciela (Ewang. Jana 3; 23-30) i jak on na to zareagował?

[518]
marzec 2023

    Pod poprzednim filmem na temat Nowego Narodzenia odezwał się człowiek o inicjałach J.P. pisząc iż to chrzest jest tym nowym narodzeniem wedle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nie zgodziłem się z nim. Wytoczył więc działa o ekskomunice tych którzy nie zgadzają się z nauczaniem kościoła katolickiego. Odpisałem że co powinien on ekskomunikować co najmniej 60% katolików ponieważ nie zgadzają się z nauczaniem kościoła co do stosowania prezerwatyw jako środka regulacji poczęć. Długo by pisać o uporze tego księdza (?), przytoczę więc tylko dwa ostatnie wpisy owego J.P.:

„To nie ja wykluczam katolików z Kościoła. Sami się wykluczają jak napisałem. Proszę czytać uważnie co jest napisane w KKK.
Kościół też nie głosi że woda zmywa grzechy. Nie wiem skąd to pan bierze.
Po co pan mówi że jest katolikiem skoro podważa pan wiarę Kościoła ?
Proszę zauważyć swoje wpisy „Zmieniacie Ewangelię Świętą i odwołujecie ofiarę Chrystusa” . Już w tym wpisie widać że pan sam się ustawił poza Kościołem Katolickim. Nie podoba się panu wiara katolicka.
To wspaniale że czyta pan Pismo Święte. Dobrze jak jeszcze to czytanie przynosi owoce w postaci nawrócenia…” – I dalej w tym stylu…

Odpisałem więc temu jegomościowi (bo prawdziwa tożsamość jest ukryta na jego kanale) :
„To właśnie pan wyklucza katolików z kościoła – bo przecież ja nigdzie się nie wybieram ani nie mam takiego zamiaru. Jestem nadal w tym samym miejscu i nie widzę żadnego powodu opisanego w Słowie Bożym (!) abym miał być usunięty. A jeśli pan widzi w Piśmie Świętym takie słowo – to proszę wskazać w którym miejscu?
Ponadto zarzuca mi pan; iż podważam wiarę KK. – A w którym miejscu ja podważam wiarę? – Owszem podważam – ale nie wiarę tylko błędy. Jest nim pomylenie chrztu z narodzeniem na nowo. Jest to oczywisty błąd, nawet w wymiarze logiki dwubiegunowej; bo gdyby nowe narodzenie było chrztem – niepotrzebna byłaby długa rozmowa Jezusa z Nikodemem – zamiast tego Jezus mógłby mu zalecić ochrzczenie się.
Sam Jezus zresztą nie chrzcił, ale Jego uczniowie którzy wzięli ten obyczaj od Jana. Jest o tym napisane w pierwszych wersetach rozdz. 4 Ewang. Jana. Dziwne, że pan – który jest takim znawcą Katechizmu nie wiedział tak ważnej rzeczy. Żaden chrzest, (ani inne religijne obmycia żydowskie) itp. nie mogą zmyć brudu grzechu. Gdyby było inaczej ofiara Jezusa i Jego śmierć byłaby daremna i nikomu nie potrzebna. Przecież wystarczyłoby wziąźć chrzest aby „narodzić się na nowo” co dałoby przepustkę do Królestwa Bożego (Ewang. Jana 3…).
– Zatem jest pan w błędzie. I nie jest żadnym usprawiedliwieniem że wierzy pan instytucji która jest autorem tego błędu. Przed Sądem Bożym nie będzie takiego usprawiedliwienia z jakiego próbowali skorzystać hitlerowscy zbrodniarze: „…ja tylko byłem częścią armii i wykonywałem ich rozkazy…”
Oglądaj cały film …

MUSIECIE, (a nie możecie) narodzić się na nowo. Alternatywą jest piekło. Jezus nie pozostawia wyboru

[517]
luty 2023

    Większość ludzi żyje w błogiej nieświadomości znaczenia słów, które wypowiadał Jezus – a słowa o nowym narodzeniu są jednymi z najważniejszych w Biblii – ponieważ od tego „nowego narodzenia” Jezus uzależnia nasza zbawienie. A wydaje się w pełni logicznym, że ten kto nie zobaczy Królestwa Bożego może zobaczyć tylko jedno: piekło. Innej możliwości nie ma.
Co ciekawe – słowa o „nowym narodzeniu” są ignorowane zarówno w Kościele Katolickim jak i w sektach religijnych. Wygląda na to że jest ktoś, kto dba o to – by ludzie nie trafili do Nieba i nie skorzystali z jedynej szansy jaką daje im krzyż Jezusa. Możemy się tylko domyślać kto to jest…
Nie daj się zwieść w najważniejszej sprawie która dotyczy twojej wieczności.

Konto do wpłat na wsparcie kanału TelewizjaTychy („Zawsze po stronie Prawdy”)
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
(z adnotacją: „WSPARCIE DLA TELEWIZJA TYCHY”)
Dziękujemy za dokonane wpłaty – wraz z Błogosławieniem Donatorów
Oglądaj cały film …

…Za jedyne 500 zł grzeję przez 2 lata! Ale nie każdy tak ma – ujawniam swoją (prywatną) tajemnicę

[516]
luty 2023

    Cudowne rozmnożenie węgla? Węgiel spadł mi z nieba? – I tak i nie… – To nie powinno zaskakiwać 90% ludzi w tym kraju.

Konto do wpłat na wsparcie kanału TelewizjaTychy („Zawsze po stronie Prawdy”)
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
(z adnotacją: „WSPARCIE DLA TELEWIZJA TYCHY”)
Dziękujemy – wraz z Błogosławieniem Donatorów
Oglądaj cały film …

Jeśli wierzysz w Boga to nie znaczy że jesteś wierzącym. Najdziwniejsze słowa Jezusa: Jana 2; 23-25

[515]
luty 2023

    Kolejny odcinek serii CZYTAMY BIBLIĘ ZE ZROZUMIENIEM w którym katolik ośmiela się PUBLICZNIE rozważać Słowo Boże bez zezwolenia biskupa czy chociażby proboszcza. Dowiecie się z niego dlaczego Jezus nie ma zaufania do ludzi, którzy nie mają zaufania do Niego. Bez zaufania nie można podobać się Bogu. Nie oczekuj więc cudownych znaków, cudów, uzdrowień jeśli brak ci zaufania do Jezusa. Celowo nie używam tutaj słowa „wiara” (zastępując go słowem „zaufanie”) ponieważ we współczesnej kulturze religijnej słowo to utraciło swoje pierwotne znaczenie.
Wiara w rozumieniu biblijnym oznacza coś zupełnie innego niż obecnie. – Musisz spojrzeć na to inaczej i pozbyć się stereotypowego myślenia jeśli chcesz poznać Prawdę. Tylko Prawda jest w stanie wyzwolić cię ze konwencjonalnego myślenia i zakamuflowanych uprzedzeń, które tylko wydają się prawdą ale nią nie są.
Gotowość poznania Prawdy odróżnia ludzi otwartych i myślących od zamkniętych i twardogłowych. Mam cichą nadzieję że zaliczasz się do tych pierwszych. Będzie to lepiej widoczne w komentarzach pod filmem.

Konto do wpłat na wsparcie kanału Telewizja Tychy („Zawsze po stronie Prawdy”)
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
(z adnotacją: „WSPARCIE DLA TELEWIZJA TYCHY”)
Dziękujemy – wraz z Błogosławieniem Donatorów
Oglądaj cały film …

Na weselu zabrakło wina – czyja to wina (Kana Galilejska; Ewangelia Jana 2; 1–11)

[513]
luty 2023

    Czy 600 litrów wina na wesele to dużo czy mało? To zależy ile przyjdzie osób i jak długo potrwa wesele?
W naszym kraju przychodzi zazwyczaj kilkadziesiąt osób na jeden dzień, bo poprawiny odbywają się rzadko. Ale w Kanie Galiejskiej było inaczej.
Oglądaj cały film …

Czy traktujesz Boga jak swego sługę, czy sam jesteś sługą? (CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM: Jana 1;35-51)

[512]
styczeń 2023

    Jezus powołuje pierwszych kilku uczniów; „zwyczajnych” ludzi utrzymujących się z własnej pracy, łowienia ryb itp. Nie byli oni nikim szczególnym, no może za wyjątkiem Natanaela, którego sam Jezus nazwał człowiekiem bez fałszu i obłudy. Dzisiaj też rzadkość – bo taki człowiek ma „pod górkę” i pod prąd. Ale czy do Bożego Królestwa można dojść wygodną i szeroką drogą i płynąc z prądem?
Ciekawe, że Jezus nie wybrał żadnego ze swych uczniów spośród kapłanów czy nauczycieli religijnych.

Konto do wpłat na wsparcie kanału („Zawsze po stronie Prawdy”)
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
(z adnotacją: „WSPARCIE DLA TELEWIZJA TYCHY”)
Dziękujemy – wraz z Błogosławieniem Donatorów
Oglądaj cały film …
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - PATRONAT MEDIALNY - ważne wydarzenia w Tychach i u sąsiadów. Napisz do nas.

WielorybaTychy - lokalne oferty pracy Katowice Praca obrazek Telefon zaufania Jestem na fejsie internetowa telewizja Tychy
Rafał fant solidarność misja maska internetowa telewizja tychy pl katowicki protest przeciwko ACTA Port pieśni pracy szanty f.a.n.t. katowicki protest przeciwko ACTA tychy koncert sobota anty-acta 3.02.2012 katowicki protest katowicki protest przeciwko ACTA manifamanifestacja maskanie videorelacja manifestacja polska przeciwko ACTA wośp Dudek Hanke Kupicha Łapot Kalus Ridel Bartel wielka orkiestra świątecznej pomocy manifa stadion zimowy tychy hokej z gwiazdami gwiazdy na lodzie wośp 2012 wielka orkiestra świątecznej pomocy 2012 hokej z gwiazdami 2012 gwiazdy na lodzie 2012 nie acta acta solidarność p11 pedagogiczna licencjat inżynier politechnika uniwersytet gdzie studiować urząd pracy poradnia psychologiczna ważna edukacja decyzja przyszłość zawodowa zawód unihokej florbalki jadberg pionier tychy ks szarotka studia wyższe co dalej video relacja miasto ogrodów zwierzenia marek olearczyk narkoman nałóg alkoholik alkoholizm europejska stolica kultury katowice im. f. rybickiego w tychach koncert smyczkowy orkiestra szkolna muzyczna m. karłowicza w Katowicach Scott Joplin The Easy Winners romans andaluzyjski Leopold Mozart kulig Czerkawski przedszkole nr 10 uks hejza gwiazdka mikołaj św. święty rynek tychy staryadrian karkoszka choma team kru kim był św langusta rowerami droga „U20” „w hokeju na lodzie” „hokej” „hokejowe” „kibicujemy” „z klasą liceum” „technikum” gwiazdor prezenty U20 w hokeju na lodzie dom kultury wyrwać poderwać podrywanie śmiechu warte wesołe śmieszny filmik sdk tęcza spółdzielnia oskard święta Krystyna Bochenek rocznica ku czci pamięci justyna irena kwiecień cała prawda naga św. Święty Mikołaj City Point Tychy świętość „stadion zimowy” hokej krystyna linkiewicz architektura sakralna życzenia noworoczne sylwestrowa zabawa świątynia franciszkańska franciszkanie żywa szopka franciszek klara kolędowe wieczory pokaz fajerwerków kolęda jasełka boże narodzenie przedszkolaki przegląd doroczny teatr mały tychy występy przedszkolaków spektakl przedszkolny sztucznych ogni kanonada na Baczyńskiego hokejowe GAF kibicujemy z klasą stadion zimowy. Polska. japonia młodzieżowe mistrzostwa polski w futsalu futsal hala sportowa mistrz futsalu AZS WSEZiNS Łódź -Jasna nowy rok Gliwice UKS 2 LO Chrzanów nowiny tyski sport sylwester Happy New Year szczęśliwego Nowego Roku nowy targ ósemka wyrywanie katolickie kampania wrześniowa wybuch wojny światowej bojowy sprzęt inscenizacja wermacht szukając boga chrześcijaństwo katolik walka czołgów wielbić śpiewać na chwałę bogu potęga chwała boża odkupienie wybaczenie czołgi bitwa wyrska opowieść obrona szpitala muzyka z serca duszy emocje uczucia peter francis koncert galowy szpital wojewódzki ochrona zdrowia II wojna światowa likwidacja szpitali narodowy fundusz ochrony zdrowia wojewoda prezydent megres bezrobocie pielęgniarki zwolnienia raj rozwód instytut Mucha tychów You can dance Taniec gwiazdami Kinga Mateusz dni Sobecko Igor Leonik Artur Cieciórski Hulboj Weronika Marczuk 2012 rodzinny separacja bęsiu problemy małżeństwo strata kłótnia pokuta rymcerze rapperzy rapp narodzenie na nowo odwaga zmiana życia hip hop hiphop ćpanie ćpun wolność bądź jak jezus uczelnia muzyczna warsztaty Wejherowo dzień wagarowicza fontanna dramat pomoc Orlik karwan zs nr 1 l.o. 4 liceum e-tychy św. Anna Anny Unohokej florballki finał ekstraliga seniorów pionier walka o podium 3 hala sportowa śmierć parking osiedla A droga krzyżowa dzień kobiet półfinały zawody ekstraklasa seniorzy hokej na trawie w hali gimnazjum nr 3 8 marca święto kobiety komunikacja kwiaciarnia Internetowa Telewizja Tychy w Tychach i o Tychach o tychach DK-1 droga krajowa nr 1 tranzyt przelotowa szybkiego ruchu krzyż biblia muzyczny autopomoc samochody I rajd mikołowski mikołowa wyścig samochody rajdowe automobilklub ziemi tyskiej rozbite auta kremówki emocjonujący kasztany maturzyści egzamin maturalny l.o. Kruczek sonda maturalna z polskiego zdać maturę maturalna koncert finałowy rozbite wyścig Mikołów odrodzenie piłkarze duch święty człowiek pismo święte szukając życia echo tyskie aktualności artykuły sportowe ogłoszenia odcinek specjalny redakcja grota roweckiego euro 2012 euro 2011 euro 2013 I pierwszy rajd mikołowa mikołowski os wyrywać parada rowerowa mikołajów tosiewytnie menel w lesie Roman Polko biegu ukraiński zwycięzca zawodnicy międzynarodowy tyski bieg uliczny fi klasa ucieczka melina odkrycie odjazd zespół szkół nr 4 dzikie wysypisko Sergij Oksenjuk las sprzątanie lasu Akcja sprzątania świata kierowca 21-letni to sie wytnie uderzył pojazd zderzenie kolizja tragiczny Sikorskiego Marek Szczepański pętla wywiad z uczniami nol plener cyrk asfalt radny budowa ulicy skandal Ulica Dziewanny droga Dziewanny plener nol Urząd Miejski Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard Szczepański Szkoła Muzyczna kruczkowski liceum Oskard biegowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczepański rower rowerów przejazd Ewald Bereska tawizja masa krytyczna event komunikacyjny europejski dzień bez samochodu Wojciech Czernek 10 km Oliwia Nowakowska uliczna sonda kiedy x264 kompania Polskie Wojsko rare subtitles watch rip russia theatrical official none trailer teaser piknik z wojskiem sek krótka zajawka przyjęć kardiolgia oddział rodzić kondycja leczenie na wojewódzki miejski honorowa festyn w Tychach Wyspiański dera jan mosir III l.o. budowlanka 3 liceum ogólnokształcące po wakacjach incydent ukąsiły pogryzły im. Jana Dery Dera nieprzyjemny wypadek bieg jezioro atak szerszeń klub biegacza grupa oskard spółdzielnia mieszkaniowa tyska itt tyski bieg bieg 2 lokkoatleta jeziory inauguracja Marek Krawczyk Podmokły Mieczysław nowoczesna winda MZUiM Saab Wartogłowiec wszystkich świętych tychy Artur Jastrzębski teatr mały wizualna artystyczne fotografika fotografia Wernisaż robot uliczna Bóg sonda cmentarna wieczne cmentarz komunalny twórca pogrzeb śmierć kliniczna wskrzeszenie życie po życiu uzdrowienie obcymi językami światło-życie ruch ks. Ryszard Nowak wspólnota duchowa odnowa w duchu świętym twórczość informatyka roboty w akcji ul. Dziewanny liceum kruczkowskiego Tychy 2011 cybernetyka ogólnopolski konkurs robotyki robotyka town robo robo-town Robotown budowa ostatnia droga głodomorry fotograf starotyskie mikołajki rolki głododzilla wyczynowiec deskorolka rasta zabawa na rolkach skejtpark skatepark Kohelet struktury czasu przemijanie kościół błogosławionej Karoliny święto zmarłych tyski wieczór zabawny dzień nauczyciela buda szlachetnapaczka koncert Tychy dobroczynność 40 lat lecie ZSM 40-lecie happening sonda szkolna nudna Ramona Kuźnik-Gleńszczyk Henryk Jan Botor otrzęsiny klas pierwszych heppening ogólnokształcące dzień bez samochodu 22.10.2011 III l.o. tychy Kryla zespół edukacji narodowej Strefa Real Madryt wreszcie Jerzy Dudek trzecie liceum Rafał Tito Tyskie wieczory uwielbienia szkolna nudna Jubileusz szkoły muzycznej Mariusz Czerkawski internetowa telewizja nagrania akademia stacja telewizyjna Krzysztof inicjatywy interaktywna cichej kraksa film piknik wozy bojowe iskierki bożej miłości husaria Misztela Raisa transporter opancerzony zgoń izba motoryzacja dziecięcy orzesze wolna www telewizyjna reportaże tv tychy tv eleni ufo "official trailer" inspirational żołnierze hdtv pokaz defense "theatrical trailer" org champagne świadectwo PSM warsaw jan paweł II clip3 papież erin darmowe armia "teaser trailer" wyzwolenie "interview part" www.telewizjatychy.pl festiwale dżem online moc backstage post mpeg4 poland clip0 avi interviews footage exclusive "argentine television" interview poruszająca rekonstrukcja pod Żyrafą relacja orkiestra wojskowa technikum rowery Urząd Miejski Bizacki praca matura modlitwa zmartwychwstanie defilada wojska szukam szczęście ul. borowa nauka budowa dróg przebudowa problemy komunikacyjne mck sonda uliczna wyzwala euro stop acta urząd marszałkowski rondo spodek walka marszałka Piłsudskiego anonymous plac marszałkowski demonstracja w Katowicach pikieta zielona oś ulica stop a.c.t.a. plac baczyńskiego mecz misja wyznanie wstrząsające poruszające telewizja tychy kościół sketch szerszenie armaty Format pochód Katowice otwarcie narodzić się na nowo ewangelia piknik biegowy ratunek grzech Mistrzostwa świata internetowa telewizja tychy wydarzenie stowarzyszenie młodzieżowe koniec biegacze gimnazjum kibice youtube polski przychodnia historia wakacje opamiętanie wyry szokujące gostyń wypadek policja kruczek internetowa czołg wypadki pojazdy wojskowe zdrowie koncert sztuka rynek wojsko polskie lodowisko Szpital uwielbienie oglądaj Jezus remont Święto liceum żyrafa zbawienie wywiady choroba kruczkowski muzyka życie music Poland urząd miasta tychy Gospel darmowa tyski paprocany zabawne wiadomości polska nol tychy nawrócenie Szkoła Muzyczna kruczkowskiego Tychy 2012 bóg Urząd Miasta MOSiR Tychy impreza w Tychach śmieszne wydarzenia szkoła wiara gks tychy tvtychy tvtychy telewizja telewizja sport tyszanie gks MZK Tychy tyskie Tychy
portal miasta Tychy, Tychy – Wikipedia, wolna encyklopedia, Wikipedia, Tychy, zumi, mapy tychy, MCK w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Teatr Mały w Tychach, Nasza-Klasa Tychy, nk-tychy, mapy google, zumi tychy,
Tychy NaszeMiasto.pl, Tychy - Tyski Portal Miejski, moje TYCHY - Miejski Portal Internetowy, Wiadomości, Katalog, NOL-TYCHY,
Praca, Pup Tychy, Praca Tychy, Gratka Tychy, oferty pracy Tychy, Gratka Tychy, Tablica Tychy, Robota
Urząd miasta Tychy, Urząd Miasta, Urząd, Miasta, Dobre miejsce,
Niezależny Tyski Serwis Rekreacyjno-Sportowo, Kantor Tychy, Kantor Legal - Tychy Kantor, Tychy informacje wiadomosci, wiadomości
policja tychy, tychy kamery, echo tychy, tychy praca, gks tychy, tychy nieruchomości, saturn tychy, mzk tychy, gks tychy
Portal Kulturalny Miasta Tychy, Szukająć Boga, David Pierce, Bóg, bóg, bog, pismo swięte, ewangelia, wydarzenia, nawrócenie
Tychy Kantor, MZK Tychy, Serwis MZK Tychy, Cennik biletów, Kantor Legal, czerwone, autobusy, autobusy, rozkład jazdy, Tychy
MZiUM, MZUiM Tychy, Tychy, w Tychach
Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tychach, WRT-karting Tychy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, WSZiNS Tychy, Dobre Miejsce
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy, BIP Tychy, Sąd Rejonowy w Tychach, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
Praca w Tychach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, przedszkola, przedszkole
GKS Tychy, Oficjalny serwis internetowy klubu
Niezależny Tyski Serwis Rekreacyjno-Sportowo-Rekreacyjny, PIZZA TYCHY, AZT Tychy, WKU Tychy, Tablica Tychy
3+ Liczna Rodzina, PIZZA TYCHY, ABC 3+
Minecraft, Free code, Premium, Tychy oferty Groupon z niesamowitym rabatem na zakupy i usługi, Zespół Szkół nr 5 w Tychach, PIZZA TYCHY, 4chan
Teatr Mały w Tychach, Nasza-Klasa Tychy, nk-tychy, Liceum, Szkoła Podstawowa, w Tychach, Tychy, nk
Mck, Miejskie centrum kultury w Tychach, Kultura, wydarzenia, eventy, Tychy, w Tychach
Wikipedia Tychy, Mirosław Kantor, Bóg, Szukając Boga, Ludzie