Kościół

Co stanie się z człowiekiem po śmierci?

[491]
kwiecień 2022

    Czy chrześcijańskie przekonanie o zmartwychwstaniu to „ślepa wiara”? – Pomyłka w tej kwestii miałaby KATASTROFALNE skutki dla ciebie.
Czy istnieją jakieś dowody, poszlaki? Słynny matematyk i uczony B. Pascal („prawo pascala”) powiedział: „Jest dość dowodów, aby przekonać każdego kto nie jest wrogo nastawiony przeciw wierze”.
Na cmentarzu komunalnym spotkaliśmy osoby, które wierzą w zmartwychwstanie, takie które nie wierzą, i takie które nie chciały rozmawiać na ten temat („w takim miejscu…”). Zaskakujące, że wierzących była ok. połowa zapytanych („katolicki kraj”)! Przypomnijmy, że w Polcce ponad 90% ludzi przyznaje się do chrześcijaństwa, którego PODSTAWĄ JEST WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE. Ale naprawdę mocno przekonanych było tylko kilka osób z zapytanych. [spotkaliśmy też osoby wrogo nastawione, nie wiedzieć dlaczego]. Szok! Zobaczcie sami.

Łapka w górę jeśli lubisz Internetową Telewizję Tychy.
Umieszczanie tego filmu na portalach społecznościowych – wysoce wskazane. ZASUBSKRYBUJ nasz kanał. – Tak też głosujesz choć nic cię to nie kosztuje. DZIĘKUJEMY.
Oglądaj cały film …

Rozmowa ze Świadkiem Jehowy, który chciał mnie „uświadomić” religijnie co do Jezusa. – UKRYTA KAMERA

[475]
styczeń 2022

    Świadkowie Jehowy są właściwie Świadkami Strażnicy ponieważ autorytet Strażnicy jest dla nich ważniejszy od autorytetu Słowa Bożego. Udowodniłem to jednemu z nich podczas rozmowy na którą umówiliśmy się w neutralnym miejscu. W oparciu o Biblię wykazałem mu błędne rozumienie osoby Jezusa, którego sekta ta nie chce uznać za Boga w ludzkim ciele i degraduje Go do niejasnego pojęcia niby to archanioła…
W ich rozumieniu Jezus nie jest Bogiem.
– Popatrzmy na katastrofalne skutki takiego przekonania: jeśli Jezus NIE jest Bogiem – to …nie należy Go czcić! – Pierwsze i drugie przykazanie nakazuje bowiem oddawać cześć tylko i wyłącznie Bogu, nikomu innemu.
Zatem (być może – całkowicie nie świadomie) „Świadkowie” Jehowy odmawiają czci Bogu.
Łamią w ten sposób przykazania, na które właśnie oni powołują się najczęściej. Choć chętnie nazywają się oni „prawdziwymi czcicielami” – tym sposobem omijają Boże przykazania.
Konsekwencje nie oddania czci Bogu są opisane w Liście św. Pawła do Rzymian w rozdz.1:18-32:
„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce […] A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.” (Rzym.1;18-32)
…A gdyby miał ktoś jednak jeszcze wątpliwości co do oddawania czci Jezusowi jak Bogu – niech posłucha Słowa Bożego:
„…aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.” (Ew. Jana 5;23-24)
„…Aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem…” (Filipian 2:10, 11) – a przecież tylko przed Bogiem należy zginać kolana i uważać Go za Pana: „…Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano” (Izajasz 45;23)
Świadkowie Strażnicy zbuntowali się więc przeciwko JHWH
Oglądaj cały film …

Imigranci islamscy v.s. chrześcijańskie miłosierdzie

[438]
wrzesień 2021

    Jezus powiedział: „Po tym poznają żeście uczniami moimi jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”, a św. Paweł napisał: „A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.”
Dla mnie jako wierzącego wynika z powyższego Słowa Bożego to; że mam przede wszystkim zadbać o „swoich” – czyli braci w wierze takiej jak moja – czyli w Jezusa.
Zatem jeśli muzułmanie są „religią pokoju” – niechże też zadbają o swoich i przyjmą tych „swoich” – czyli uchodźców w bogatych krajach arabskich i muzułmańskich. Dadzą tym samym dowód swojej miłości i owego „poszukiwania pokoju”, którym się tak chełpią. Tak się jednak nie dzieje. Uchodźcy z krajów muzułmańskich ciągną do naszego kraju i Europy. Towarzyszy im retoryka przyjmowania przybyszów w imię „chrześcijańskiego miłosierdzia”. Jest to narracja z gruntu fałszywa bo fałszywe jest w niej rozumienie miłosierdzia chrześcijańskiego. Owe miłosierdzie zawsze w Biblii odnosi się do konkretnego indywidualnego człowieka a nie do państwa, narodu, jakiejś grupy społecznej itp. Zatem jeśli ktoś pragnie zastosowania zasady miłosierdzia musi zastosować ją do siebie i na własny koszt. Nie da się być miłosiernym i łaskawym na koszt cudzy. Nie można być hojnym korzystając z cudzego portfela, itd. Jeśli ktoś postuluje bycie miłosiernym wobec uchodźców – niech ten szlachetny postulat realizuje na własne ryzyko i koszt. Niech przyjmie przybysza pod własny dach, niech głodnego nakarmi, spragnionego napoi i odzieje nagiego. Tak nakazał robić to Jezus – bo tak wyglądać ma prawdziwe miłosierdzie. A jeśli ktoś pragnie być miłosiernym na cudzy koszt i cudze ryzyko – to jest tylko załganym obłudnikiem i hipokrytą.
Oglądaj cały film …

Kościół/wspólnota/zbór bez Ducha Bożego schodzi na psy, i lepiej nie będzie

[428]
lipiec 2021

    Chrześcijaństwo bez Bożego Ducha Św. niewiele różni się od polityki. W miejsce służenia wpycha się żądza władzy, pieniędzy i popularności. Ludzie obsesyjnie ambitni i rywalizujący o pozycję w kościele – „karierowicze religijni” są największymi wrogami kościoła.
Diotrefes (3Jana; 9) po ludzku myśląc odniósł sukces – osiągnął cel do którego zmierzał i dopiął swego: został liderem kościoła/wspólnoty. Ale według standardów Bożych ten „sukces” był jego upadkiem – ponieważ celem Diotrefesa nie było służenie.
Przed upadkiem kroczy pycha (Przyp. Salomona 16;18)
Oglądaj cały film …

Większość pójdzie do piekła (wg. Biblii), a nie do Nieba – jak fałszywie zwodzi i okłamuje o.Szustak

[426]
czerwiec 2021

    O nadzwyczajnej popularności o. Szustaka – kaznodziei internetowego i dominikanina świadczy wsparcie finansowe jakie otrzymuje od swoich wyznawców: jest to ponad 70 tys. zł miesięcznie, a od początku zbiórki – prawie 3 mln zł.
Wydaje mi się że przyczyną tego sukcesu finansowego jest estyma jaką darzą go jego wyznawcy – ponieważ naucza i mówi to, czego ludzie pragną i chcieliby usłyszeć. Nie koniecznie musi to być zgodne z prawdą, ani zgodne z Biblią – byleby było balsamem, lukrem na uszy słuchaczy i wyznawców tego kaznodziei.
Co na to Biblia? – 2Tym.4;3: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”

o.Szustak daje ludziom to czego chcą i pragną oni, a nie to, czego pragnie dla nich Bóg. A Bóg pragnie dla ludzi prawego i świętego życia otwartego na potrzeby innych i na Boga, zaś ludzie pragną tylko żyć po swojemu, dla siebie, bez oglądania się na innych i na Boga. Pragnienia Boga i pragnienia ludzkie – różnią się diametralnie, są na przeciwległych biegunach. Ludzie są skupieni na sobie i własnym pępku, podczas gdy tylko Bóg zasługuje aby być w centrum świata.
Nauczanie o Sądzie Ostatecznym, który ma skazać grzesznika na wieczne cierpienie i piekło oraz przestrzeganie przed tym – jest wedle Szustaka: „wynaturzeniem wiary chrześcijańskiej”. Przestrzeganie ludzi przed możliwością piekła jest bzdurą, a wręcz herezją – jak powiedział o.Szustak w wywiadzie, którego udzielił na kanale YT.
I to się ludziom bardzo podoba – bo wedle o.Szustaka nie będą musieli ponieść ŻADNYCH KONSEKWENCJI złego życia na ziemi, lekceważenia i ignorowania Stwórcy. A zatem „róbta co chceta”, kary nie ma i nie będzie – jakże to atrakcyjna, kusząca perspektywa…
Co na to Jezus? – Ewang. Mt. 15;14: „…To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.”

I aby było całkiem jasne: nie interesują mnie aktualne przepychanki o. Szustaka z episkopatem, krytykowanie biskupów, kościoła itp. rewelacje i sensacje… Nie wchodzę w to – ponieważ kłótnie te nie mają żadnego znaczenia dla naszego zbawienia, a powodują tylko większe zamieszanie i odwrócenie uwagi od największego problemu – który poruszam w moim vlogu. – Problemu, który będzie dotyczył zdecydowanej większości ludzi.
Oglądaj cały film …

Mało znane, zaskakujące (heretyckie) przekonania religijne Hołowni n.t. zmartwychwstania Jezusa

[425]
maj 2021

    Hołownia zaskakuje po raz kolejny. Celebryta, który wydał kilka książek o tematyce religijnej pragnie uchodzić za głęboko wierzącego człowieka i mentora religijnego. Jednak jego przekonania (w tym społeczne i obyczajowe), działania oraz deklaracje świadczą wręcz o czymś przeciwnym. – A może jest tak właśnie dlatego, iż Hołownia tak naprawdę nie zna Słowa Bożego, choć pragnie oczywiście stwarzać pozory religijności. Hołownia, który deklaruje, iż kieruje się w życiu Ewangelią chełpi się, że codziennie czyta Konstytucję, natomiast nie wspomina już niczego o czytaniu Biblii z równym zapałem.
Kim jest człowiek, który popiera tzw. związki partnerskie, i nie ma nic przeciwko adopcji dzieci przez takie pary? (Podobnie niejednoznaczne są jego poglądy na temat aborcji). – Człowiek o poglądach sprzecznych z wartościami biblijnymi, deklarujący jednocześnie kierowanie się Ewangelią w czasach biblijnych nazywany był obłudnikiem lub hipokrytą religijnym. Owi faryzeusze zaliczali się do największych wrogów Jezusa, którzy w końcu doprowadzili Go na krzyż.
Dziwne, że w tym wszystkim nie połapały się środowiska protestanckie, dla których Słowo Boże jest na pierwszym miejscu – jeśli wierzyć ich deklaracjom. W Wiśle która uchodzi za enklawę protestantyzmu wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski – kandydat o zdecydowanie lewackich poglądach – nie różniących się zbytnio od poglądów Hołowni. Świadczy to o hipokryzji i zepsuciu chrześcijaństwa nurtu protestanckiego. Nie znaczy to że kościół katolicki jest bardziej święty – przeciwnie: zepsucie jest powszechne i ogarnia wszystkie kościoły mieniące się „chrześcijańskimi”.
Oglądaj cały film …

Pastor Cyrikas atakuje Kurs Alfa – ujawniam PRAWDZIWY powód

[399]
Maj 2020
    Podobnie jak abp Lenga tak i pastor Cyrikas dyskredytują ewangelizacyjne kursy Alfa, obaj z tego samego powodu, choć ukrywają go pod sztafarzem teologicznym.
Publicznie głoszą – korekta też musi być publiczna: List św. Pawła do Tymoteusza; „…Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz…”

Zapraszamy do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: patronite.pl/TelewizjaTychy
Wspieranie poprzez konto Patronite daje pewne dodatkowe benefity dla donatora; ale jeśli ktoś woli maksymalną prostotę – podaję nr konta do darowizn na wsparcie działania kanału:
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
Donatorom z góry serdecznie dziękuję pamiętając o tym że stajecie się tym samym jakby współtwórcami tego kanału stojącego po stronie Prawdy.
„…I poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.” (Ew. św. Jana 8;32)
Oglądaj cały film …

Katolicki arcybiskup i protestancki pastor razem z Anną K. przeciwko kursom Alfa.

[398]
Maj 2020
    – Co łączy katolickiego arcybiskupa Pawła L. oraz protestanckiego pastora Andrzeja C.?
– Jaką rolę odgrywa w tym Anna K.?
Wydawałoby się, że nic nie może łączyć ludzi na tak odległych biegunach religijności wzajemnie rywalizujących. Nic bardziej mylnego…
Dziś więcej o arcybiskupie, a za tydzień o pastorze, bo temat jest długi…

„…Tak religijni, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak napisano:
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli,
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.
Grobem otwartym jest ich gardło,
językiem swoim knują zdradę,
jad żmijowy pod ich wargami…”
(św. Paweł – List do Rzym. 3; 9-10)

Zapraszamy do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: patronite.pl/TelewizjaTychy
Wspieranie poprzez konto Patronite daje pewne dodatkowe benefity dla donatora; ale jeśli ktoś woli maksymalną prostotę – podaję nr konta do darowizn na wsparcie działania kanału:
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
Donatorom z góry serdecznie dziękuję pamiętając o tym że stajecie się tym samym jakby współtwórcami tego kanału stojącego po stronie Prawdy.
„…I poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.” (Ew. św. Jana 8;32)

Oglądaj cały film …

Przegapiona okazja do pokuty: księża, biskupi, pastorzy, liderzy…

[397]
Kwiecień 2020

    Być może nie ma innego sposobu na koronę, jak zrzucić koronę i ukorzyć się przed Bogiem i ludźmi. A że nie brak grzechów wśród pasterzy ludu Bożego – jest to wiadome nie od dziś.
Kościoły puste, ludzie siedzą w domach, a księża i duszpasterze pozamykani po parafiach.
Żadnemu księdzu (a tym bardziej biskupowi) nie przyszło do tej pory do głowy aby przywdziać wór pokutny, wziąć ciężki krzyż i przejść w „procesji” przez miasto posypując (nie symbolicznie tylko) głowę popiołem. – Tak powinni postąpić ci, którzy wzywają innych do pokuty i mienią się przewodnikami i pasterzami ludu.
– Czyżby brakło (chrześcijańskiej) odwagi?
Mało też któremu proboszczowi (liderowi) przyszło do głowy aby w dobie zamkniętego kościoła otworzyć\/utworzyć telefon duszpasterski, na który każdy parafianin mógłby zadzwonić i porozmawiać o problemach duchowych, albo i bytowych lub każdych innych. – Takie wsparcie dla tych co przeżywają kryzysy.
Nie wszyscy oczywiście zadzwonią – bo nie każdy wie że jest w kryzysie. Grzech jest kryzysem, a każdy grzeszy. Więc taki telefon świetnie nadaje się do spowiedzi. Jednak nie słyszałem o niczym takim jak telefon do spowiedzi, albo dla wsparcia. A przecież taka potrzeba była, jest i będzie. Co robią teraz księża jeśli nic nie robią – bo świątynie puste, a katechez w szkole nie ma. W każdej parafii jest przecież kilku księży i kilka tysięcy parafian. …Że co? Że ludziom by nawet do głowy nie przyszło, że można zadzwonić, że można porozmawiać z proboszczem, że można się wyspowiadać przez telefon?
Spowiedź przez telefon? – Przecież sakrament spowiedzi nic nie straci na tym, że nie odbywa się akurat w konfesjonale – bo nie miejsce i forma jest jego istotą, ale treść.
I znowu nikt na to nie wpadł, nie pomyślał jak to rozegrać w praktyce. Księża tego nie potrafią, bo nie potrafią być kreatywni w zmiennej rzeczywistości rzucającej nowe wyzwania. Nic dziwnego – zawsze byli zamknięci w bezpiecznej świątyni i w ścianach przestrzeni, która nie wymagała podejmowania żadnego kreatywnego wysiłku ewangelizacyjnego. Podobnie ma się sprawa z wiernymi…

Zapraszamy do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: patronite.pl/TelewizjaTychy
Wspieranie poprzez konto Patronite daje pewne dodatkowe benefity dla donatora; ale jeśli ktoś woli maksymalną prostotę – podaję nr konta do darowizn na wsparcie działania kanału:
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
Donatorom z góry serdecznie dziękuję pamiętając o tym że stajecie się tym samym jakby współtwórcami tego kanału stojącego po stronie Prawdy.
„…I poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.” (Ew. św. Jana 8;32)
Oglądaj cały film …

Dlaczego usunięto film o leku na COVID-19 red. Gadowskiego ???

[396]
Kwiecień 2020

    …Pytań jest więcej aniżeli odpowiedzi. Tzn. na każde pytanie przypadają średnio cztery odpowiedzi – problem w tym że nie wiemy która jest prawdziwa?
Najważniejsze jednak jest pytanie – czy istnieje lekarstwo na COVID-19 ?
I tu, wydaje się, że jesteśmy najbliżej prawdy! Choć jednocześnie wydaje się, jakby komuś zależało abyśmy nie byli.
Oglądaj cały film …

…Będą bankruci, depresje, alkoholicy…Ale jest TELEFON ZAUFANIA…i Psalm 91

[395]
Kwiecień 2020
    Za komentarz musi wystarczyć Psalm 91:
„Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.”
Oglądaj cały film …

CZAS APOKALIPSY: jak zabezpieczyć się przed koronawirusem (Ps.23)

[394]
Marzec 2020

    Na temat pandemii koronawirusa powiedziano już chyba wszystko (nieraz po sto razy).
Ale nikt nie powiedział jeszcze tego:
„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska pastertska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na wieki wieczne.”
(Biblia; Psalm 23)
– Ja mówię tu: Amen!
Oglądaj cały film …

Jak ratować świat siedząc na tyłku? [*KORONAWIRUS, księża, Owsiak, obłuda, kościoły płoną, WOŚP]

[393]
Marzec 2020

    Kiedy 3 tygodnie temu przewidywałem co stanie się w Polsce – jedni komentowali, że sieję panikę, a inni że robię sobie „jaja” z poważnego tematu. Dziś wszystko sprawdziło się co do joty choć 28 lutego w kraju nie było ani jednego chorego, a pacjent zero pojawił się dopiero 5 dni później.
Obecnie liczba chorych przekroczyła 600, a wedle moich przewidywań do końca marca może ich być ok. 10 tysięcy – i wtedy przekonamy się co robiliśmy w drugiej połowie marca. Będzie to więc narodowy egzamin z siedzenia na tyłku.
Wielu ludzi marzy o tym aby ratować świat siedząc na dupie – teraz będą mieli okazję aby zostać bohaterem.
Jedno jest pewne – pandemia ta przeorze całe nasze dotychczasowe życie społeczne, gospodarcze, religijne i polityczne – i już nic nigdy nie będzie takie samo.

A ja osobiście trzymam się Słowa Bożego – Psalm 91 (fgm.):
„[…] W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu…”
Oglądaj cały film …

PILNE: KoronaŚwirus z miasta FujHam przybywa z wizytą do naszego pięknego kraju!

[391]
Marzec 2020
    A było to tak: za górami, za lasami w mieście Fuj-ham żyje sobie Korona-Świrus co ludzi straszy, a lekarze mówią o nim; że granic nie zna.
Lekarzom wierzyć należy, bo oni zawsze wszystko wiedzą lepiej – za to im płacą, i to nieźle.
Zobaczmy czy miasto nasze czcigodne jest przygotowane na przyjęcie Korona-Świrusa, któren granic nie zna i znać nie chce.
Oby tylko Korona-Świrus nie zawitał do nas w dniu wyborów nowego króla, bo w wyborach koronowanych głów wyborcy powinni jednak uczestniczyć bynajmniej nie tylko symbolicznie.
Założyłem więc maseczkę przeciw-smokową choć smog się kończy, lecz oto KoronaŚwirus przybywa, i udałem się z oną (maseczką) na miasto aby sytuację obadać…

Media mainstreamowe oraz głównego ścieku propagandowego apelują z troską aby nie wywoływać paniki choć sytuacja jest poważna itd…
Nie wiem do kogo są adresowane owe apele – bo wszystkie programy informacyjne i publicystyczne zaczynają się od wiadomości o koronawirusie, a później ta wiadomość z ekranu już nie schodzi, choć jeszcze nikt owego KoronaŚwirusa nie widział w naszym pięknym i szczęśliwym kraju. – Kto więc straszy i próbuje wywołać panikę?

Zapraszamy do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: patronite.pl/TelewizjaTychy
Wspieranie poprzez konto Patronite daje pewne dodatkowe benefity dla donatora; ale jeśli ktoś woli maksymalną prostotę – podaję nr konta do darowizn na wsparcie działania kanału:
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
Donatorom z góry serdecznie dziękuję pamiętając o tym że stajecie się tym samym jakby współtwórcami tego kanału stojącego po stronie Prawdy.
„…I poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli.” (Ew. św. Jana 8;32)

Oglądaj cały film …

Kolędowanie inaczej i ostatnia żywa szopka: Franciszkanie Tychy; 6.01.2020

[384]
styczeń 2020

    Niecodzienne Koncerty Kolęd to inicjatywa, powstała w 2016r, a jej pomysłodawcą jest Sebastian Niemczycki – wówczas 17-latek. Obecnie w orkiestrze symfonicznej pod jego batutą najmłodsza osoba liczy sobie lat piętnaście, a „najstarsza” ponad 30-ci.
Beskid SoundProject wystąpił w święto Trzech Króli w nawie głównej budującego się kościoła franciszkańskiego w Tychach przy nadkomplecie publiczności.

Zapraszamy do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: patronite.pl/TelewizjaTychy
Wspieranie poprzez konto Patronite daje pewne dodatkowe benefity dla donatora; ale jeśli ktoś woli maksymalną prostotę – podaję nr konta do darowizn na wsparcie działania kanału:
ING Bank Śląski: 24 1050 1399 1000 0090 7617 1603
Donatorom z góry serdecznie dziękuję pamiętając o tym że stajecie się tym samym jakby współtwórcami tego kanału stojącego po stronie Prawdy.
Oglądaj cały film …

Tyski proboszcz zrzuca sutannę…Dla kobiety. Skandal czy…?

[365]
Czerwiec 2019
    Szczęście jest najważniejsze. Osobiste – rzecz jasna. Wszystkie inne wartości schodzą na plan dalszy w konfrontacji ze szczęściem. Nawet jeśli to osobiste szczęście jest powodem cudzego strapienia… Ważne, aby szczęście było moje, a strapienie cudze. – Nie można tego pomylić. Dlatego parafianie biją brawo proboszczowi, który odważył się zadbać o swoje szczęście i ogłosił, że wstępuje na nową drogę życia; drogę szczęścia. – Bo dotychczasowe życie i droga nie była szczęśliwa? Obecni na mszy św. parafianie nagrodzili brawami deklarację proboszcza. „Skrzywione sumienie proboszcza przez lata ,,duszpasterstwa” ukształtowało skrzywione sumienie wiernych.” – Tak to skomentował to ks. Tomasz Kancelarczyk (Fronda). Parafianie w znacznej części podzielają pogląd byłego już proboszcza na szczęście, więc pewnie można się spodziewać rychłej beatyfikacji człowieka, który miał odwagą zadbać o własne szczęście. Przy okazji uszczęśliwiając dwukrotną rozwódkę oraz jej 10-letniego syna. Będzie on zażywał szczęścia w szkole – bo z pewnością dzieci są tak samo wyrozumiałe dla poszukiwania szczęścia jak ich rodzice.
Pismo Św. naucza iż: „Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity…” Podobnie ma się rzecz z diakonami (1List św. Pawła do Tym. 3…) Obowiązek celibatu księży jest przyczyną wielu problemów i niemoralności w kościele katolickim. Nie jest to pomysł biblijny. – Jego wprowadzanie w kościele rozpoczęto ok. 11 wieku…
Więcej – w opisie pod filmem na kanale YT.
Oglądaj cały film …

Notre Dame – czy to KARA BOŻA…?

[352]
Kwiecień 2019
    Wiara Francuzów runęła dużo wcześniej niż spłonęła ich piękna katedra – zewnętrzny symbol tej wiary.
Bóg pozbawił Francuzów czegoś co już od dawna nie było im potrzebne.
Francuskie katedry nie służą już do modlitwy – są obiektami turystycznymi przynoszącymi dochody. Te które nie przynoszą są wyburzane.
«…Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców» – Jezus: Mk.11;17

Nie jesteśmy lepsi – ta przestroga jest też dla nas:
„…Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami i grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.” – Jezus; Łk. 13;4

Zapraszam do objęcia PATRONATEM naszego kanału misyjnego: https://patronite.pl/TelewizjaTychy

Oglądaj cały film …

Chciał zabić własne dziecko bo przeszkadzało w piciu…

[349]
Marzec 2019

    Kobieta potrzebna mi jest do: gotowania, prania , sprzątania, a jak urodzisz dziecko to się wynoś lub usuń… Bo dziecko, rodzina są przeszkodą w piciu.

Zapraszamy serdecznie do objęcia patronatem naszego kanału: https://patronite.pl/TelewizjaTychy

Oglądaj cały film …

Z czego ty się facet cieszysz, jak kaleką jesteś ?

[346]
Luty 2019

    W naszym kraju budzi to zdziwienie – jak mówi Marek, który chodzi o kulach – że można się cieszyć będąc kaleką. Ale może to nic dziwnego; choroba lub kalectwo nie są powodem do radości. Marek ma inny powód…
Kiedy był młody wierzył, że najważniejsze w życiu są pieniądze, zaszczyty, rozkosze… Zawsze podobały mu się kobiety. I wszystko to dobrze mu szło dopóki nie sięgnął po alkohol. Pił 17 lat, aż wylądował na ulicy. W wieku 40 lat ważył 48 kilo i był już wrakiem człowieka.
Marek jest obecnie człowiekiem całkowicie wyzwolonym z nałogów, pełnym pokoju, radości i wiary. Porusza się o kulach. Z pewnością mieliby z nim problem ci którzy nauczają, że Pan Bóg „obowiązkowo” uzdrawia wszelką niemoc gdyż „choroba nie pochodzi od Boga”. Podobny problem mieliby również ze św, Pawłem z Tarsu, który trzy razy modlił się do Boga o uzdrowienie, aż usłyszał: „Pawle, masz już wystarczająco mojej łaski…” (2Kor.12; 8-9)
Św. Paweł nie został ze swej dolegliwości uzdrowiony, a z pewnością nie można mu zarzucić braku wiary.


https://patronite.pl/TelewizjaTychy

Oglądaj cały film …

Adamowicz, mowa nienawiści, hejt, Owsiak …i Ewangelia: „wszyscy podobnie zginiecie jeśli…”

[345]
Luty 2019

    Hejt i mowa nienawiści, która jest coraz bardziej powszechna w mediach nie tylko społecznościowych nasila się z każdą chwilą podsycana wojną polityczną i tragicznymi wydarzeniami: takimi jak spektakularne zabójstwo prezydenta Adamowicza na scenie podczas finału WOŚP w Gdańsku.
Mowa nienawiści nie unosi się w powietrzu na podobieństwo smogu, ale jest wydzieliną ludzkiego serca i zepsutego wnętrza wydostającą się ustami na zewnątrz. – Tak widzi problem Pismo Święte: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Zjawisko hejtu znakomicie opisuje też Biblia w Liście do Rzymian (3; 10-14)
„Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 
nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. 
Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, 
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 
Grobem otwartym jest ich gardło, 
językiem swoim knują zdradę, 
jad żmijowy pod ich wargami, 
ich usta pełne są przekleństwa i goryczy…”

– Jak walczyć ze zjawiskiem mowy nienawiści, zakłamaniem w sieci i w mediach? Nie ma skutecznej metody. Pewne rezultaty może przynieść stosowanie istniejącego prawa (np. art. 116 KK), ale namierzenie komputera sprawcy na podstawie adresu IP nastręcza pewnych trudności…

Sąd nad nienawistnikami nastąpi na pewno – jest on jednak kwestią czasu, bo być może nie doczekamy go na tej ziemi.
Biblia jasno wzywa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Ew. św. Marka; 1:15)
„…Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.” (Ew. św. Łukasza ; 13:5)


Szanowni Widzowie!
Mam przyjemność poinformować Państwa, iż zostało utworzone i zatwierdzone nasze konto profilowe na portalu Patronite.pl  – Jest to miejsce łączące różnych twórców szeroko pojmowanej kultury, świata mediów i aktywności prospołecznej z osobami chcącymi patronować i wspierać taką działalność. W naszym kraju w zasadzie brakuje możliwości wspierania takich inicjatyw, zaś lokalne samorządy są dalekie od popierania mediów niezależnych. Nie pozwala to na rozwój inicjatyw oddolnych i obywatelskich oraz wolnych mediów.  Dlatego stworzono bardzo innowacyjny portal Patronite.pl aby połączyć twórców z donatorami, patronami, mecenasami społecznymi chcącymi wesprzeć te inicjatywy. Nie jest to wsparcie pozostające bez odpowiedzi ze strony wspieranych – bowiem wymyślono cały system benefitów jakimi mogą cieszyć się donatorzy, które pozwolą podziękować za ich pomoc.
Ażeby tym sposobem wesprzeć TelewizjęTychy wystarczy się zarejestrować na stronie Patronite.pl jako Patron. Nie jest to trudne bo wystarczy mieć konto na FB, przez które można się zalogować. Na tej stronie można także zarejestrować się nie posiadając swego konta na Facebooku. Dalej strona już sama poprowadzi… Liczą się każde wpłaty, nawet kilka złotych.  Zapraszam osoby dla których bardziej liczą się wartości niż pieniądze – do współtworzenia niezależnych, wolnych mediów stojących zawsze po stronie Prawdy.
Link do naszego profilu na Patronite: https://patronite.pl/TelewizjaTychy

Patronami medialnymi wspierającymi działalność TelewizjiTychy zostali już:
Stefan Moćko
Juliusz Monkosa
– Dołącz do nich i Ty, Drogi Widzu!

Oglądaj cały film …
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - PATRONAT MEDIALNY - ważne wydarzenia w Tychach i u sąsiadów. Napisz do nas.

WielorybaTychy - lokalne oferty pracy Katowice Praca obrazek Telefon zaufania Jestem na fejsie internetowa telewizja Tychy
can fant solidarność misja maska internetowa telewizja tychy pl katowicki protest przeciwko ACTA Port pieśni pracy szanty f.a.n.t. katowicki protest przeciwko ACTA tychy koncert sobota anty-acta 3.02.2012 katowicki protest katowicki protest przeciwko ACTA manifamanifestacja maskanie videorelacja manifestacja polska przeciwko ACTA wośp Dudek Hanke Kupicha Łapot Kalus Ridel Bartel wielka orkiestra świątecznej pomocy manifa stadion zimowy tychy hokej z gwiazdami gwiazdy na lodzie wośp 2012 wielka orkiestra świątecznej pomocy 2012 hokej z gwiazdami 2012 gwiazdy na lodzie 2012 nie acta acta solidarność p11 poradnia psychologiczna studia wyższe licencjat inżynier politechnika uniwersytet gdzie studiować urząd pracy pedagogiczna co dalej ważna decyzja przyszłość zawodowa zawód unihokej florbalki jadberg pionier tychy edukacja koncert smyczkowy video relacja katowice zwierzenia marek olearczyk narkoman nałóg alkoholik alkoholizm europejska stolica kultury miasto ogrodów kulig im. f. rybickiego w tychach orkiestra szkolna muzyczna m. karłowicza w Katowicach Scott Joplin The Easy Winners romans andaluzyjski Leopold Mozart Czerkawski przedszkole nr 10 nowy targ hejza gwiazdka mikołaj św. święty rynek tychy staryadrian karkoszka choma team kru kim był św langusta rowerami droga „U20” „w hokeju na lodzie” „hokej” „hokejowe” „kibicujemy” „z klasą liceum” „technikum” gwiazdor prezenty U20 w hokeju na lodzie dom kultury wyrwać poderwać podrywanie śmiechu warte wesołe śmieszny filmik sdk tęcza spółdzielnia oskard święta Krystyna Bochenek rocznica ku czci pamięci justyna irena kwiecień cała prawda naga św. Święty Mikołaj City Point Tychy świętość „stadion zimowy” hokej krystyna linkiewicz architektura sakralna życzenia noworoczne sylwestrowa zabawa świątynia franciszkańska franciszkanie żywa szopka franciszek klara kolędowe wieczory pokaz fajerwerków kolęda jasełka boże narodzenie przedszkolaki przegląd doroczny teatr mały tychy występy przedszkolaków spektakl przedszkolny sztucznych ogni kanonada na Baczyńskiego hokejowe GAF kibicujemy z klasą stadion zimowy. Polska. japonia młodzieżowe mistrzostwa polski w futsalu futsal hala sportowa mistrz futsalu AZS WSEZiNS Łódź -Jasna nowy rok Gliwice UKS 2 LO Chrzanów nowiny tyski sport sylwester Happy New Year szczęśliwego Nowego Roku ks szarotka uks wyrywanie megres szpital wojewódzki obrona szpitala ochrona zdrowia likwidacja szpitali narodowy fundusz ochrony zdrowia wojewoda prezydent bezrobocie peter francis pielęgniarki zwolnienia II wojna światowa bitwa wyrska walka czołgów czołgi kampania wrześniowa wybuch wojny światowej koncert galowy uczucia inscenizacja sonda maturalna z polskiego rozbite auta autopomoc kremówki kasztany maturzyści egzamin maturalny l.o. Kruczek zdać maturę emocje maturalna koncert finałowy muzyczny warsztaty instytut uczelnia muzyczna muzyka z serca duszy bojowy sprzęt wermacht samochody rajdowe ćpanie rapp bęsiu narodzenie na nowo zmiana życia hip hop hiphop ćpun rymcerze wolność bądź jak jezus odwaga rodzinny dni 2012 tychów You rapperzy pokuta szukając boga boża chrześcijaństwo katolickie katolik wielbić śpiewać na chwałę bogu potęga chwała odkupienie kłótnia wybaczenie raj opowieść rozwód separacja problemy małżeństwo strata automobilklub ziemi tyskiej wyścig ósemka Robert Korzeniowski parking fontanna Renata Szot fundacja słoneczko Kuba Wojewódzki Anna Mucha Doda osiedla A Martyna Wojciechowska operacja tragedia problem nieszczęście złamanie staw skokowy służba zdrowia św. Anna Anny komunikacja Orlik 8 marca Wejherowo półfinały zawody ekstraklasa seniorzy hokej na trawie w hali gimnazjum nr 3 dzień kobiet szybkiego ruchu święto kobiety kwiaciarnia Internetowa Telewizja Tychy w Tychach i o Tychach o tychach DK-1 droga krajowa nr 1 tranzyt przelotowa pomaga karwan mikołowa euro 2013 sportowe piłkarze ogłoszenia redakcja grota roweckiego euro 2012 euro 2011 I pierwszy rajd mikołowa aktualności mikołowski os odcinek specjalny wyścig Mikołów emocjonujący rozbite samochody I rajd mikołowski artykuły echo tyskie zs nr 1 walka o podium l.o. 4 liceum dzień wagarowicza e-tychy Unohokej florballki finał ekstraliga seniorów pionier 3 hala sportowa szukając życia śmierć krzyż droga krzyżowa biblia odrodzenie duch święty człowiek pismo święte wyrywać parada rowerowa mikołajów tosiewytnie menel w lesie Roman Polko biegu ukraiński zwycięzca zawodnicy międzynarodowy tyski bieg uliczny fi klasa ucieczka melina odkrycie odjazd zespół szkół nr 4 dzikie wysypisko Sergij Oksenjuk las sprzątanie lasu Akcja sprzątania świata kierowca 21-letni to sie wytnie uderzył pojazd zderzenie kolizja tragiczny Sikorskiego Marek Szczepański pętla wywiad z uczniami nol plener cyrk asfalt radny budowa ulicy skandal Ulica Dziewanny droga Dziewanny plener nol Urząd Miejski Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard Szczepański Szkoła Muzyczna kruczkowski liceum Oskard biegowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczepański rower rowerów przejazd Ewald Bereska tawizja masa krytyczna event komunikacyjny europejski dzień bez samochodu Wojciech Czernek 10 km Oliwia Nowakowska uliczna sonda kiedy trailer honorowa kompania Polskie Wojsko rare subtitles watch rip russia theatrical official none x264 festyn w Tychach teaser sek krótka zajawka przyjęć kardiolgia oddział rodzić kondycja na wojewódzki miejski piknik z wojskiem grupa Wyspiański dera jan mosir III l.o. budowlanka 3 liceum ogólnokształcące po wakacjach incydent ukąsiły pogryzły im. Jana Dery Dera nieprzyjemny wypadek bieg jezioro atak szerszeń klub biegacza winda oskard spółdzielnia mieszkaniowa tyska itt tyski bieg bieg 2 lokkoatleta jeziory inauguracja Marek Krawczyk Podmokły Mieczysław nowoczesna MZUiM Saab town Jubileusz szkoły muzycznej pogrzeb śmierć kliniczna wskrzeszenie życie po życiu uzdrowienie obcymi językami światło-życie ruch ks. Ryszard Nowak wspólnota duchowa święto zmarłych wyczynowiec odnowa w duchu świętym rolki kościół błogosławionej Karoliny tyski wieczór Tyskie wieczory uwielbienia przemijanie III l.o. tychy starotyskie mikołajki cmentarz komunalny wszystkich świętych ostatnia droga wizualna Kohelet skatepark robot fotograf twórca twórczość tychy Artur Jastrzębski skejtpark teatr mały zabawa na rolkach deskorolka artystyczne fotografika fotografia Wernisaż roboty w akcji rasta uliczna Bóg sonda cmentarna wieczne ul. Dziewanny ZSM trzecie liceum głodomorry otrzęsiny klas pierwszych ogólnopolski konkurs robotyki dobroczynność koncert Tychy heppening happening zabawny głododzilla Tychy 2011 ogólnokształcące informatyka Rafał Tito Kryla zespół wreszcie liceum kruczkowskiego cybernetyka robotyka Strefa Real Madryt Jerzy Dudek Mariusz Czerkawski sonda szkolna nudna szlachetnapaczka struktury czasu robo-town buda edukacji narodowej dzień bez samochodu 22.10.2011 Wartogłowiec Robotown dzień nauczyciela lecie robo budowa 40 lat szkolna nudna 40-lecie Ramona Kuźnik-Gleńszczyk Henryk Jan Botor festiwale eleni pod Żyrafą zgoń telewizyjna www tv tychy motoryzacja kraksa inicjatywy stacja telewizyjna internetowa telewizja husaria transporter opancerzony wozy bojowe film wolna nagrania orzesze interaktywna reportaże ufo dżem www.telewizjatychy.pl hdtv "official trailer" champagne "teaser trailer" clip0 moc avi mpeg4 poland świadectwo poruszająca "theatrical trailer" dziecięcy iskierki bożej miłości izba Raisa Misztela leczenie wyzwolenie cichej piknik żołnierze armia online interview tv akademia backstage post "interview part" interviews footage exclusive "argentine television" inspirational org defense orkiestra wojskowa jan paweł II papież darmowe PSM erin clip3 warsaw rekonstrukcja pokaz marszałka Piłsudskiego defilada wojska zmartwychwstanie szukam Bizacki rowery Urząd Miejski praca matura modlitwa narodzić się na nowo sonda uliczna kościół szczęście ul. borowa nauka budowa dróg mck przebudowa wyzwala zielona oś telewizja tychy pikieta relacja plac marszałkowski urząd marszałkowski rondo spodek demonstracja w Katowicach walka anonymous stop acta poruszające stop a.c.t.a. ulica plac baczyńskiego mecz misja wyznanie wstrząsające problemy komunikacyjne technikum kibice gimnazjum Mistrzostwa świata wydarzenie internetowa telewizja tychy pomoc piknik biegowy euro otwarcie szerszenie pochód Katowice Format grzech koniec ratunek armaty ewangelia dramat sketch biegacze młodzieżowe youtube historia szokujące wypadki lodowisko internetowa kruczek koncert wyry opamiętanie wojsko polskie wakacje gostyń pojazdy wojskowe polski przychodnia sztuka rynek stowarzyszenie policja zdrowie czołg tyski Gospel remont życie Święto Poland oglądaj żyrafa Szpital wypadek liceum kruczkowski Jezus darmowa muzyka urząd miasta tychy zbawienie wywiady uwielbienie music nawrócenie Szkoła Muzyczna polska wiadomości Tychy 2012 choroba zabawne kruczkowskiego nol tychy paprocany MOSiR Tychy bóg Urząd Miasta wydarzenia w Tychach impreza śmieszne szkoła wiara gks tychy tvtychy tvtychy telewizja sport telewizja tyszanie gks MZK Tychy tyskie Tychy
portal miasta Tychy, Tychy – Wikipedia, wolna encyklopedia, Wikipedia, Tychy, zumi, mapy tychy, MCK w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Teatr Mały w Tychach, Nasza-Klasa Tychy, nk-tychy, mapy google, zumi tychy,
Tychy NaszeMiasto.pl, Tychy - Tyski Portal Miejski, moje TYCHY - Miejski Portal Internetowy, Wiadomości, Katalog, NOL-TYCHY,
Praca, Pup Tychy, Praca Tychy, Gratka Tychy, oferty pracy Tychy, Gratka Tychy, Tablica Tychy, Robota
Urząd miasta Tychy, Urząd Miasta, Urząd, Miasta, Dobre miejsce,
Niezależny Tyski Serwis Rekreacyjno-Sportowo, Kantor Tychy, Kantor Legal - Tychy Kantor, Tychy informacje wiadomosci, wiadomości
policja tychy, tychy kamery, echo tychy, tychy praca, gks tychy, tychy nieruchomości, saturn tychy, mzk tychy, gks tychy
Portal Kulturalny Miasta Tychy, Szukająć Boga, David Pierce, Bóg, bóg, bog, pismo swięte, ewangelia, wydarzenia, nawrócenie
Tychy Kantor, MZK Tychy, Serwis MZK Tychy, Cennik biletów, Kantor Legal, czerwone, autobusy, autobusy, rozkład jazdy, Tychy
MZiUM, MZUiM Tychy, Tychy, w Tychach
Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tychach, WRT-karting Tychy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, WSZiNS Tychy, Dobre Miejsce
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy, BIP Tychy, Sąd Rejonowy w Tychach, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach,
Praca w Tychach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, przedszkola, przedszkole
GKS Tychy, Oficjalny serwis internetowy klubu
Niezależny Tyski Serwis Rekreacyjno-Sportowo-Rekreacyjny, PIZZA TYCHY, AZT Tychy, WKU Tychy, Tablica Tychy
3+ Liczna Rodzina, PIZZA TYCHY, ABC 3+
Minecraft, Free code, Premium, Tychy oferty Groupon z niesamowitym rabatem na zakupy i usługi, Zespół Szkół nr 5 w Tychach, PIZZA TYCHY, 4chan
Teatr Mały w Tychach, Nasza-Klasa Tychy, nk-tychy, Liceum, Szkoła Podstawowa, w Tychach, Tychy, nk
Mck, Miejskie centrum kultury w Tychach, Kultura, wydarzenia, eventy, Tychy, w Tychach
Wikipedia Tychy, Mirosław Kantor, Bóg, Szukając Boga, Ludzie